top of page

פרשת בראשית

פרשה ביצירה

בריאת העולם

קין והבל

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה - חלק 1

מאלף עד תיו בפרשה - חלק 2

דף פתרונות

חומש בראשית - תפזורת שמות הפרשות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

בריאת העולם - צעירים

כיצד נברא העולם? - צעירים

מדוע נברא העולם?

תמיד קרוב

המים התחתונים

חלק א-לוקי ממעל ממש

יחיד ומיוחד

כח התשובה

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת בראשית - הרובד הפנימי שמאחורי התורה

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת בראשית -
חשיבות המצוות למרות האתגרים

bottom of page