top of page

8. פרשת אמור

פרשה ביצירה

שלושת הרגלים

מנחת העומר - שתי הלחם

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

52761-video-game-icon.png

מצגת משחק

מצגת תמונות לזיהוי החג

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

לתת מכל הלב

קרבן העומר

עליה לרגל

מחכים ומצפים

כבוד לכהנים

בן של מלך

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו פרויקט ליקוטי שיחות עברית בלי רקע.png

פרויקט ליקוטי שיחות בחרוזים

באדיבות השליחה חני גוראריה, טומס ריבר ניו ג'רסי

פרשת אמור - ספירת העומר מראה את מטרת התפלה

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת אמור - לנצל את ההתעוררות שבאה מלמעלה

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת אמור - 

אמירת טוב על הזולת

bottom of page