top of page

9. פרשת כי -תשא

פרשה ביצירה

מחצית השקל

חטא העגל

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

המצגת המספרת

סרט סיפור הפרשה בליווי המצגת

מאת הרב אוהד חזי

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

איך לבקש סליחה

שלוש עשרה מידות

לצרף את החלבנה

אמונה ללא גבולות

נשמה יתירה

רועה נאמן

מחצית השקל

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו פרויקט ליקוטי שיחות עברית בלי רקע.png

פרויקט ליקוטי שיחות בחרוזים

באדיבות השליחה חני גוראריה, טומס ריבר ניו ג'רסי

פרשת כי תשא - רחיצה לפני עבודה

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים באדיבות רחל תמרין 

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת כי תשא -

מטבע של אש

bottom of page