top of page

פרשת משפטים

פרשה ביצירה

שלוש מצוות

תשלומי גניבות

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

מצוות בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

המצגת המספרת

סרט סיפור הפרשה בליווי המצגת

מאת הרב אוהד חזי

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

בשר וחלב

אנכי שולח מלאך

ואהבתם את הגר

עזב תעזוב עימו

עשה לך רב

תפזורת - משפטים

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

שיחה ג' - משפטים-שקלים

לוגו פרויקט ליקוטי שיחות עברית בלי רקע.png

פרויקט ליקוטי שיחות בחרוזים

באדיבות השליחה חני גוראריה, טומס ריבר ניו ג'רסי

פרשת משפטים -  נפל לך משהו

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים באדיבות רחל תמרין 

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת משפטים - 

כיצד לקיים חוקים ומשפטים?

bottom of page