top of page

8. פרשת פינחס

פרשה ביצירה

גורל חלוקת הנחלות

גורל חלוקת הנחלות 2

בנות צלפחד

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

חידות תמידים ומוספים

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

להסתכל בעין טובה

כשמבקשים בקשה בקדושה

אף פעם לא מאוחר

כח ההתמדה

איש אשר רוח בו

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו פרויקט ליקוטי שיחות עברית בלי רקע.png

פרויקט ליקוטי שיחות בחרוזים

באדיבות השליחה חני גוראריה, טומס ריבר ניו ג'רסי

פרשת פינחס

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת פינחס

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת פינחס - 
קשר של ירושה

bottom of page