top of page

4. פרשת שלח

פרשה ביצירה

יציאת המרגלים

חזרת המרגלים

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

52761-video-game-icon.png

מצגת משחק

מצגת משחק - האם זה לטובת בנ"י או לא?

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

במה חטאו המרגלים

קברי צדיקים

הברכה שבחלה

לזכור את הטוב

כח הבחירה

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו פרויקט ליקוטי שיחות עברית בלי רקע.png

פרויקט ליקוטי שיחות בחרוזים

באדיבות השליחה חני גוראריה, טומס ריבר ניו ג'רסי

פרשת שלח - זכירת המשימה ע"י זכירת המשלח

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים באדיבות רחל תמרין 

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת שלח

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת שלח -

לכל שליח יש כח

bottom of page