top of page

1. פרשת ויקרא

פרשה ביצירה

קרבנות עולה ומנחה

קורבן עולה ויורד

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

תשבץ לפרשה

חומש ויקרא - תפזורת שמות הפרשות

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

איך מקריבים היום?

להתוודות ולתקן

הכי קרוב שאפשר

המפתח לקרבה

כוונת הלב

להרגיש את הזולת

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

שיחה ג' - פרשת זכור

לוגו פרויקט ליקוטי שיחות עברית בלי רקע.png

פרויקט ליקוטי שיחות בחרוזים

באדיבות השליחה חני גוראריה, טומס ריבר ניו ג'רסי

פרשת ויקרא - קשר שלא תלוי בדבר

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים באדיבות רחל תמרין 

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת ויקרא - נדבה לפני חובה

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת ויקרא -
א' קטנה של ויקרא בעבודת ה'

bottom of page