top of page

10. פרשת בחוקתי

פרשה ביצירה

אם בחוקותי תלכו

מעשר בהמה

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

היום שלו כולם מחכים

לא עוזב אותנו

קשורים לנצח

המעשה הוא העיקר

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת בחוקותי

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת בחוקותי - 

לימוד התורה באופן של חקיקה

bottom of page