top of page

1. פרשת במדבר

פרשה ביצירה

חניית בני ישראל במדבר

חניית בני ישראל במדבר - שלושת המחנות

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

דף פתרונות

סדר החניה במדבר

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

52761-video-game-icon.png

מצגת משחק

מצגת משחק - לאיזה שבט שייך הדגל?

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

סופר כל יהודי

לכל אחד תפקיד

איך לבחור חברים?

הפקר לה'

בן אהוב

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים באדיבות רחל תמרין 

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת במדבר - עם התפקיד באים הכוחות

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת במדבר -

מתן תורה דווקא במדבר

bottom of page