top of page

2. פרשת נשא

פרשה ביצירה

העגלות במסעות

נזיר

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

נכון או לא נכון בפרשה

רמזים במתנות הנשיאים

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

52761-video-game-icon.png

מצגת משחק

מצגת משחק - איזה משפחה נשאה?

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

לברוח מן הכבוד

תמיד לתת

אפשר לתקן

כוונת הלב

מחכים לשלום

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו פרויקט ליקוטי שיחות עברית בלי רקע.png

פרויקט ליקוטי שיחות בחרוזים

באדיבות השליחה חני גוראריה, טומס ריבר ניו ג'רסי

פרשת נשא - היכולת לשנות את העולם

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים באדיבות רחל תמרין 

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת נשא

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת נשא -

בקדושה הכל מנוצל

bottom of page