top of page

3. פרשת לך לך

פרשה ביצירה

ברית בין הבתרים

כעפר השמים וכחול הים

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

מי אמר למי בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

המצגת המספרת

סרט סיפור הפרשה בליווי המצגת

מאת הרב אוהד חזי

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

אחד מול כולם

לחפש את אבא

אברהם חוזר מהמלחמה

הכל לטובה

שומר על אוהביו

תמיד ללכת

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת לך לך - ברית נצחית - ירושה נצחית

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת לך לך -
בין ישמעאל ליצחק

bottom of page