top of page

4. פרשת וירא

פרשה ביצירה

המלאכים אצל אברהם

מהפכת סדום

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

שאלות שונות בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

המצגת המספרת

סרט סיפור הפרשה בליווי המצגת

מאת הרב אוהד חזי

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

אברהם איש החסד

המכסה אני מאברהם

הניסיון העשירי

לעשות טובה למישהו אחר

תפילה לא הולכת לאיבוד

המתפלל על חברו

בת מלך

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת וירא - הכח הרוחני שבהכנסת אורחים

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת וירא - 
מצוות צדקה אמיתית

bottom of page