top of page

5. פרשת חיי שרה

פרשה ביצירה

אהל שרה

רבקה בבאר

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

שאלות שונות בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

המצגת המספרת

סרט סיפור הפרשה בליווי המצגת

מאת הרב אוהד חזי

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

אליעזר עבד אברהם

ארבע מאות שקל כסף

מערת המכפלה - צעירים

שלוחי מצוה אינם ניזוקים

תפילת מנחה

שושנה בין החוחים

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת חיי שרה - אלוקי השמים ואלוקי הארץ

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת חיי שרה -
חייה של שרה גם לאחר פטירתה

bottom of page