top of page

6. פרשת תולדות

פרשה ביצירה

מראה יעקב ועשיו

הקול יעקב והידיים עשיו

משחק יעקב ועשיו  1. תיאורים - מי יעקב ומי עשיו.
2. מקרים - תגובות יעקב ועשיו. 

משחק יעקב ועשיו - ידיים

אפשרות ראשונה - הכנת דמות יעקב ועשיו לידיים (ראה תמונות),  הילד מרים את היד עם הדמות לפי התשובה. 

משחק יעקב ועשיו

אפשרות שניה - רק לומר מי יעקב ומי עשיו.

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

המצגת המספרת

סרט סיפור הפרשה בליווי המצגת

מאת הרב אוהד חזי

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

הקול קול יעקב

כשמצייתים לא מפסידים

משגיח תמיד

תפילה שנענתה

מאמין בטוב

המלאך הגואל

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת תולדות - לשכלל את עולמו של הקב''ה

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת תולדות -
זהירות בדיבור לשון-הרע

bottom of page