top of page

7. פרשת ויצא

פרשה ביצירה

חלום יעקב

משפחת יעקב

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

משחק שאלות חזרה לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

המצגת המספרת

סרט סיפור הפרשה בליווי המצגת

מאת הרב אוהד חזי

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

בקשה בקדושה

יוסף הצדיק

יוסף הצדיק - כיתה ב'

לגלות את האור

סולם יעקב

ושבו בנים לגבולם

הר המוריה

מצפה לשובם

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת ויצא - הצלחה בחינוך דווקא בתנאים קשים

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת ויצא - 
ביטחון בה'

bottom of page