top of page

8. פרשת וישלח

פרשה ביצירה

הכנות יעקב למפגש

יעקב - ישראל

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

משחק שאלות חזרה לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

המצגת המספרת

סרט סיפור הפרשה בליווי המצגת

מאת הרב אוהד חזי

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

להתפלל ולעשות

למצוא את הברכה

קטונתי מכל החסדים - א'

קטונתי מכל החסדים - ב'

תרי"ג מצוות שמרתי

שארית הפלטה

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת וישלח - יעקב מוכן לגאולה

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת וישלח - 
יעקב או ישראל?

bottom of page