top of page

9.פרשת וישב

פרשה ביצירה

חלומות יוסף 1

חלומות יוסף 2

חלומות שר המשקים והאופים

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

המצגת המספרת

סרט סיפור הפרשה בליווי המצגת

מאת הרב אוהד חזי

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

הבור ריק אין בו מים

ויהי איש מצליח

להיות רגיש לזולת

לעזור בזריזות

עצת ה' היא תקום

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת וישב - עבודה על שלושה שלבים

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת וישב - 
מאלמים אלומים בעבודת ה'

bottom of page