top of page

2. פרשת וארא

פרשה ביצירה

המטה והנחש

מכות 1-7

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

המצגת המספרת

סרט סיפור הפרשה בליווי המצגת

מאת הרב אוהד חזי

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

מכת דם

ללמוד מהצפרדעים

ברוך המבדיל

אהבת אחים

הכרת הטוב

קצר רוח

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו פרויקט ליקוטי שיחות עברית בלי רקע.png

פרויקט ליקוטי שיחות בחרוזים

באדיבות השליחה חני גוראריה, טומס ריבר ניו ג'רסי

פרשת וארא - לשבור את הקליפה!

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים באדיבות רחל תמרין

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת וארא - כבר היה לעולמים

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת וארא - 

החמימות כהתחלה בעבודת ה'

bottom of page