top of page

1. פרשת שמות

פרשה ביצירה

משה בתיבה

אותות משה לזקני העם

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

דף פתרונות

תשבץ לפרשה

חומש שמות - תפזורת שמות הפרשות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

המצגת המספרת

סרט סיפור הפרשה בליווי המצגת

מאת הרב אוהד חזי

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

הגזרה על הבנות

מדוע משה מגמגם

לא מחליפים שם

להרגיש את הזולת

למה תכה רעך

"של נעליך"

"וירא בסבלותם"

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

שיחה ג'

לוגו פרויקט ליקוטי שיחות עברית בלי רקע.png

פרויקט ליקוטי שיחות בחרוזים

באדיבות השליחה חני גוראריה, טומס ריבר ניו ג'רסי

פרשת שמות - אהבה יוצרת גדולה

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת שמות

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת שמות -
מי הוא רועה אמיתי?

bottom of page