top of page

12. פרשת ויחי

פרשה ביצירה

ברכת אפרים ומנשה

מקום קבורת האבות והאמהות

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

דף פתרונות

סיכום בראשית - חידון דמויות

סיכום בראשית - תפזורת דמויות

סיכום בראשית - תפזורת שמות הפרשות

סיכום בראשית - מי אמר למי 1

סיכום בראשית - מי אמר למי 2

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

המצגת המספרת

סרט סיפור הפרשה בליווי המצגת

מאת הרב אוהד חזי

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

ברכה מכל הלב

הכח לסלוח

חיים אמיתיים

כבוד מלכים

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת ויחי - הכח להתמודד ולהגאל

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת ויחי -
מה הם חיים אמיתיים? 

bottom of page