top of page

11. פרשת ויגש

פרשה ביצירה

עוד יוסף חי

יהודה מכין את מצרים

משתעשעים עם סבא פתחי'ה

מאת הרב פתחי'ה ליפסקר

מאלף עד תיו בפרשה

דף פתרונות

1200px-Google_Docs_logo.svg.png

שאלות לפרשה

Microsoft_PowerPoint-Logo.wine.png

מצגת לפרשה

המצגת המספרת

סרט סיפור הפרשה בליווי המצגת

מאת הרב אוהד חזי

לוגו דף קריאה.png

דף קריאה לפרשה

סיפור הפרשה בקצרה

הגומל לחייבים - טובות

הגומל לחייבים - טובות (ארוך)

ההבטחה לגאולה

לא מוותרים על אח

תורת חיים

כסא המלך

לוגו.png

מעיין חי - רעיון לפרשת השבוע

באדיבות הרב דור פישמן
ת"ת חב"ד ליובאוויטש ת"א - ארץ הקודש

שיחה א'

שיחה ב'

לוגו שעון.png

לחיות עם הזמן

דבר תורה לילדים

תווים.png

צלילי החיים

תוכן שיחה של הרבי על פרשת השבוע מעובד בחרוזים
לע"נ ר' אליהו בן ר' יצחק ביסק

פרשת ויגש - כח לשאת את קושי הגלות

רעיון קצר מאיר לפרשה

פרשת ויגש -
על מה לא בוכים

bottom of page